Binnen de dojo zijn een aantal regels, die worden verstaan onder de dojo etiquette. Deze worden in het begin uitgelegd, maar na een langere tijd wordt men geacht deze dojo etiquette te kennen. Het omvat onder andere.. 

VOOR HET BETREDEN VAN DE DOJO

Het wordt geacht dat je je karategi (karatepak) en je obi (karateband) op de juiste manier draagt. Als je het niet meer weet, vraag dit dan aan iemand die dit wel weet. Of je kunt het downloaden (Downloads) van deze site, waar het door middel van afbeeldingen wordt aangegeven.

HET BETREDEN EN HET VERLATEN VAN DE DOJO

Wanneer men de trainingsruimte betreedt of verlaat dient men te groeten, door een staande buiging. Wanneer de les begint, gaat men in een lijn staan. De leraar geeft aan, wanneer je moet zitten.

HET GROETEN

Staand groeten • Voeten staan in heisoku-dachi en de armen zijn langs het lichaam. Buig daarna.
Bij binnenkomst en bij het verlaten van de dojo (oefenlokaal) brengt men de staande groet. Men dient ook de dojo te groeten, ondanks dat deze leeg is.
Ook op het moment dat leerlingen met een partner samen gaan oefenen wordt door beiden de staande groet gebracht. Elkaar te respecteren. Deze wordt opnieuw gedaan nadat de training met deze partner beëindigd is.

Zittend groeten • Vanuit staande houding legt men eerst de linkerknie op de grond en vervolgens de rechter knie. De handen rusten op de bovenbenen. Let hierbij op om de rug recht te houden. Als de karatedocent “Sensei-ni-rei” en “Otaga-ni-rei” roept, leg eerst de linkerhand op de grond en dan de rechterhand. Buig vervolgens voorover en weer terug. Haal hierna eerst de rechterhand en daarna de linkerhand terug op de bovenbenen. Sta dan op door eerst de rechterbeen en daarna de linkerbeen op te zetten.
Bij begin en einde van de training groeten de leerlingen op deze wijze de sensei waarbij de leerlingen in volgorde van graad, op een rij zitten. De hoogst gegradueerde karateka zit geheel rechts.

TIJDENS DE TRAINING

Tijdens de training, gelden algemene regels. Denk hierbij aan elkaar respecteren, enzovoorts. Lees voor de zekerheid, nog het huishoudelijk reglement na.

LAAT DE LERAAR WETEN (!)

Laat de leraar weten wanneer je niet kan komen opdagen, of als je wat later aankomt, of eerder vertrekt, etc.

EINDE VAN DE TRAINING

De training wordt beeindigd zoals dit gedaan wordt als het begin. Iedereen gaat weer in een lijn staan en wacht op de sein van de leraar.

BUITEN DE TRAININGEN

Karate dient alleen gebruikt te worden in gevallen van nood. Met andere woorden, het mag dus alleen gebruikt worden als zelfverdediging en dus niet voor andere doelstellingen. Probeer dan ook zo’n situatie te vermijden. Onthoud: voorkomen is beter dan genezen.