Binnen de dojo zijn er een aantal regels. Vele van deze regels zijn gebaseerd op de zogehete dojo etiquette. Naast de dojo etiquette, wordt men ook geacht om de onderstaande reglementen te weten en te kennen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Men dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 2. Men dient altijd te groeten bij binnenkomst of verlaten van de dojo.
 3. Men dient de dojo pas te verlaten, nadat men toestemming heeft gekregen van de leraar.
 4. Men dient geen sieraden te dragen tijdens de les en/of kumite.
 5. Men dient de gsm uit te zetten tijdens de les.
 6. Men dient zorg te dragen voor een schone lichaam, schone voeten, schone handen en kortgeknipte nagels. De leden die lang haar hebben dienen hun haar op te steken of een haarband te dragen.
 7. Men dient te zorgen voor een schone en heel witte karate-gi (karatepak), inclusief obi (band).
 8. Men dient geen lessen deel te nemen tijdens de ziekte die overdragend zijn, zoals (voet)huidziekte. Bij verwonding, duizeligheid, etc. voor of tijdens de les, moet onmiddellijk de leraar in kennis gesteld worden.
 9. Men dient altijd een vriendschappelijke en fatsoenlijke houding tegenover elkaar (binnen en buiten de dojo). Ook dient men voor elkaar te respecteren. Hiervoor wordt door beide de staande groet gebracht.
 10. Men dient de aanwijzingen van de leraar te respecteren en respectvol te volgen.
 11. Men dient regelmatig de trainingen te volgen en bij verhindering dit telefonisch of persoonlijk te melden aan de leraar. Bij de afwezigheid van langer dan drie maanden, begint men weer te trainen met de witte band tot de leraar aangeeft dat men de eigenlijke kleur weer mag dragen.
 12. Men dient volledig te concentreren gedurende de gehele training.
 13. Men dient alle technieken die men geleerd heeft niet aan niet-leden overbrengen.
 14. Men dient er rekening mee te houden, dat technieken alleen in uiterste noodsituaties mogen worden gebruikt, wanneer zelfverdediging alleen voor afweer van boosaardige aanvallen is toegestaan.
 15. Men dient verplicht een beschermer (borst, tanden en kruis) te dragen tijdens het kumite.
 16. Men dient de contributie tijdig te voldoen, dit kan gebeuren per maand of per jaar.
 17. De leraar heeft het recht leden met een wanordelijk gedrag, of bij aanhoudend ongedisciplineerdheid, deelname aan het onderricht te verbieden en voorts toegang tot de dojo te ontzeggen.
 18. Na vier maanden trainingen en lidmaatschap is het mogelijk om in overleg met de leraar een examen af te leggen.
 19. De leeftijd van jeugd is 10 tot en met 13 jaar, cadetten 14 tot en met 17 jaar en senioren 18 jaar en ouder.
 20. Noch de dojo, noch de leraar zijn aansprakelijk voor diefstal, verlies, persoonlijke of materiële schade.
 21. Tijdens verblijf in de oefenruimte geldt het huishoudelijke reglement als bindend. Tevens dienen alle leden op de hoogte te zijn van dit reglement.

WEDSTRIJDREGLEMENT

De wedstrijden worden gehouden aan het WKF- en KBN reglement, wat gebruikt wordt tijdens de kampioenschappen die georganiseerd worden door de Karate-do Bond Nederland (KBN) en Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK)