Wat is Karate? Karate is een oosterse vechtkunst, dat afkomstig uit Okinawa. Okinawa is de grootste eiland van de RyuKyu-eiland, wat ligt tussen Japan en China. Tegenwoordig valt Okinawa onder Japan, maar in vroegere tijden was Okinawa een koninkrijk apart van Japan. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd de kunst in het Westen geïntroduceerd, waarbij het groeide en het uiteindelijk een wereldwijde bekendheid bereikte. Een beoefenaar heet een karateka.

Het karate heeft vele verscheidene elementen, zo kan karate worden beoefent als sport. Anderen beoefenen het als budo. Ook heeft karate een educatief element. Het kiezen voor karate heeft een degelijke invloed op de beoefenaar (met name de jonge beoefenaars), als  onderdeel van de opvoeding. Omdat karate deze verschillende dimensies heeft, kan het beoefent worden door iedereen. Maakt niet oud of je jong of oud bent. Karate-Do Westwijk heeft zelfs klassen voor volwassenen (30 plus) en voor jongeren.

Hoe ziet een training eruit? In feite, varieert dit per les. Er is wel een soort van standaard wat men in het algemeen hanteert, hoe een les in elkaar steekt. Deze begint met een warming up, waarbij de nadruk op het ontspannen van de spieren ligt. Hierna stromen we geleidelijk over naar het aanleren van basistechnieken (kihon), waarbij de fundament wordt gecreëerd. Welke soort technieken worden aangeleerd, en de manier waarop, verschilt echter per les. Naast de technieken, zijn enkele andere elementen waarop men traint. Denk hierbij als het ontwikkelen van motoriek, conditie, (start)snelheid, etc. Na het aanleren van basistechnieken, worden deze toegepast binnen de vorm (kata) en het sparren (kumite).